Prekių grąžinimas

Kiekvieniems Heel Free parduotuvėje pirktiems bateliams ar kitai prekei, išskyrus dovanų kuponus, (toliau – Prekė) Heel Free suteikia 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų keitimo arba grąžinimo garantiją. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai Jūs gavote Prekę. Dovanų kuponai nekeičiami ir negrąžinami, tačiau už dovanų kuponą įsigitiems bateliams taikoma čia aptariama keitimo arba grąžinimo garantija.

Per nurodytą 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų terminą Jūs turite teisę kreiptis į Heel Free dėl Prekės pakeitimo arba grąžinimo dėl nustatytų Prekės trūkumų arba nenurodydamas priežasties (t.y. pasinaudodamas savo teise atsisakyti nuotolinės sutarties, kurią Jums suteikia Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktai).


Netinkamos kokybės Prekių keitimas arba grąžinimas

Jeigu ketinate pakeisti arba grąžinti netinkamos kokybės Prekę dėl nustatytų jos trūkumų, Jūs turite nedelsdamas, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekės gavimo dienos, pranešti apie tai raštu Heel Free el. paštu, paaiškinti priežastį ir prisegti pirkimo įrodymą. Iš anksto neperspėjus ir nesuderinus su Heel Free grąžinimo, Prekės atgal nepriimamos.

Jums grąžinant Prekę, ji turi būti nenaudota, su ženklinimo etiketėmis bei originalioje pakuotėje, nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos.

Šiuo atveju Heel Free įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų savo sąskaita pakeisti netinkamos kokybės Prekę tinkama arba priimti iš Jūsų netinkamos kokybės Prekę ir grąžinti visus už ją bei jos pristatymą sumokėtus pinigus. Pinigai grąžinami į Jūsų nurodytą banko sąskaitą.

Heel Free turi teisę nekompensuoti mokėjimo tol, kol atgaus netinkamos kokybės Prekes arba Jūs pateiksite įrodymų, kad jas išsiuntėte, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.


Sutarties atsisakymas ir tinkamos kokybės Prekių grąžinimas

Jeigu ketinate pasinaudoti savo teise atsisakyti nuotolinės sutarties nenurodydamas jokių priežasčių (t.y. ne dėl Prekės kokybės trūkumų), Jūs turite nedelsdamas, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekės gavimo dienos, pranešti apie tai raštu Heel Free el. paštu. Galite pasinaudoti apačioje pateikiama pavyzdine forma, bet tai nėra privaloma.

Jei Jūs atsisakote su Heel Free sudarytos sutarties, Heel Free nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti sutarties, grąžins Jums iš Jūsų gautus pinigus, įskaitant Prekių pristatymo Jums išlaidas. Pinigai grąžinami į Jūsų nurodytą banko sąskaitą.

Jūs turite nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti sutarties, išsiųsti Prekes atgal Heel Free adresu Sporto g. 12-42, 09238 Vilnius, Lietuva. Terminas nepažeistas, jeigu Jūs Prekes išsiuntėte prieš pasibaigiant 14 (keturiolikos) dienų terminui. Šiuo atveju tiesiogines Prekių grąžinimo išlaidas turite padengti Jūs.

Heel Free turi teisę nekompensuoti mokėjimo tol, kol atgaus Prekes arba Jūs pateiksite įrodymų, kad išsiuntėte Prekes, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.


Pavyzdinė sutarties atsisakymo forma

(Šią formą užpildyti ir siųsti Heel Free tik tada, jei norite atsisakyti sutarties)

Kam: MB „Be kulnų“, adresas korespondencijai Sporto g. 12-42, 09238, el. paštas heelfree@heelfree.shoes

Nuo: [įrašykite savo vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą ir telefono Nr.]

Pranešu, kad atsisakau pirkimo–pardavimo sutarties dėl šių prekių [įrašyti prekių pavadinimą, batelių dydį], užsakytų* / gautų* [data].

[Vardas, pavardė]

[Parašas] (tik jei ši forma pateikiama popierine forma)

[Data]

____________________________

(*) Išbraukti, kas nereikalinga.

Užpildyti trūkstamą informaciją, pažymėtą laužtiniais skliaustais.